Ouders, werkgevers en overheid hebben allen op hun eigen manier belang bij goede, betrouwbare kinderopvang. De Wet Kinderopvang (WK) gaat ervan uit dat de kosten voor de opvang door de overheid, werkgevers en ouders samen wordt betaald.U krijgt toeslag van de overheid voor kinderopvang. Deze kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en wordt betaald door de Belastingdienst. De overheid stelt een maximum aan uurtarief wat voor vergoeding in aanmerking komt. In 2018 was dat € 5,91 voor de gastouderopvang en in 2019 is dit € 6,15.

De belangrijkste voorwaarden om kinderopvangtoeslag te ontvangen zijn voor 2018 in het kort gezegd:

– U dient ervoor te zorgen dat uw kind ingeschreven staat bij een geregistreerde gastouder. Dat wil zeggen dat een gastouder ingeschreven moet staan bij het Landelijk Register Kinderopvang.

– U heeft een contract afgesloten met een gastouderbureau.

– Wanneer u studeert, kunt u ook in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Tevens kan dit ook wanneer u een verplichte inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgt. Ook wanneer u een traject volgt om werk te vinden heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

– U kunt per kind maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag gebruiken.

– Wie werkeloos wordt, heeft nog 6 maanden lang recht op kinderopvangtoeslag.

De tegemoetkoming van de overheid kunt u bij de belastingdienst aanvragen. Kijk daarvoor op de site van de belastingdienst (eventueel via onderstaande link). Wanneer u eerder kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd, ontvangt u ieder jaar automatisch een formulier. Het proces is vergelijkbaar met het aanvragen van een voorlopige teruggaaf van uw hypotheekrente.

De belastingdienst heeft zes tot acht weken nodig om uw aanvraag te verwerken en zal rond de 20ste van de voorafgaande maand uitbetalen.

Mijn registratienummer in het landelijk register kinderopvang is: 888764510.

Bereken hier uw kinderopvangtoeslag.